Handelsmissie Indonesie 2016

25 Nov 2016

RVO – 23 november 2016: Voor 100 miljoen aan contracten en samenwerkingen getekend in Indonesië

Tijdens de handelsmissie naar Indonesië zijn tussen Nederlandse bedrijven en hun Indonesische partners 38 contracten en samenwerkingsovereenkomsten getekend met een gezamenlijke waarde van meer dan 100 miljoen euro. Het gaat daarbij om bedrijven uit de sectoren water en maritiem, gezondheidszorg, klimaat en tuinbouw. Verwachting is dat de missie tot nog meer opdrachten zal leiden voor het Nederlandse bedrijfsleven. De kabinetsdelegatie is dan ook zeer tevreden met het resultaat.

Het kabinet, vertegenwoordigd door premier Rutte, minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Schulz en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu), bezoekt momenteel Indonesië met 110 bedrijven en kennisinstituten. Alle bewindspersonen hadden hun eigen programma. De meereizende bedrijven hebben veel contacten gelegd of bestaande relaties geïntensiveerd.

Zo zijn er overeenkomsten getekend voor een grote verscheidenheid aan opdrachten. Voorbeelden daarvan zijn de levering van een waterfilteringinstallatie, trapliften, een project voor hernieuwbare energie en afvalverwerking, training voor medici, advisering van een kustgebied, en kredietverschaffing voor vrouwelijke ondernemers die geen toegang hebben tot de financiële sector.

Ook tekende de Nederlandse overheid enkele overeenkomsten met de Indonesische regering. Zo gaan er docenten uitgewisseld worden om het agrarisch onderwijs in Indonesië te verbeteren; zal het Nederlandse kadaster Indonesië adviseren bij het opzetten van een efficiënte landadministratie, zullen douaneformaliteiten versimpeld en versneld worden en verlengde Clingendael het trainingsprogramma voor Indonesische diplomaten.

Indonesië is de grootste economie van Zuidoost-Azië en een groeiende markt voor Nederlandse export en investeringen. De handel tussen beide landen bedroeg in 2015 circa 3,2 miljard euro.

 

RVO – Speeches tijdens handelsmissie Indonesië 2016

Speech Dutch PM Rutte to the Parliament of Republik Indonesia

Speech Dutch PM Rutte at Trade Dinner in Jakarta

Speech Secretary of State Dijksma on Implementing the Paris Climate Agreement

Speech Minister Schultz van Haegen at seminar on development of the port of Jakarta

Speech Sharon Dijksma on ‘Trash to Treasure’

 

RVO – 23 november 2016: Ploumen bij ondertekening kadastersamenwerking Indonesië

Het Nederlandse Kadaster gaat de Indonesische overheid helpen bij het registreren van landrechten. In aanwezigheid van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) werd in Jakarta een samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel is een betere administratie van percelen, waardoor conflicten tussen bijvoorbeeld palmolieboeren voorkomen worden. Bovendien biedt duidelijkheid over landeigendom eigenaren meer perspectief om krediet te krijgen voor noodzakelijke investeringen. Ploumen was de afgelopen dagen op handelsmissie in Indonesië, samen met premier Rutte, minister Schulz, staatssecretaris Dijksma en 110 Nederlandse bedrijven.

De kadastersamenwerking is slechts een van de resultaten van de missie. Zo heeft het meegereisde bedrijfsleven voor meer dan 100 miljoen aan contracten en samenwerkingen getekend. Ploumen: ‘Het succes van deze missie toont aan dat de relatie tussen Nederland en Indonesië verandert. De afgelopen jaren is het gemiddelde inkomen in Indonesië fors gestegen. Daardoor wordt de speciale partnerrelatie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking afgebouwd, werken we aan gelijkwaardige samenwerking met de nadruk op handel en investeringen.’

Naast het kadaster hebben de regeringen van Nederland en Indonesië ook afspraken gemaakt over meer samenwerking op andere terreinen. Zo zette minister Ploumen haar handtekening onder een verklaring voor een soepeler douane-afhandeling, voor Nederlandse- en Indonesische bedrijven met een betrouwbare reputatie. Verder wordt een start gemaakt met en het elektronisch (digitaal) certificeren voor de export van landbouw- en visproducten.

ploumen-jakarta-textielfabriek

Minister Ploumen bezoekt Indonesische textielfabrieken voor betere arbeidsomstandigheden.

De minister bezocht ook de Community School of Justice in een van de vele kampongs in Jakarta. Daar trainen net-opgeleide juridisch adviseurs met name vrouwen hoe ze kunnen opkomen voor hun rechten. Ook was er een ontvangst op 2 textielfabrieken waar de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden voor duizenden textielwerkers beter zijn geregeld dan in veel van de andere fabrieken.

duurzame-palmolie

Maak duurzame palmolie de norm

 

Een volgend belangrijk onderdeel was de bijeenkomst over duurzame palmolie, met onder meer Indonesische producenten en Chinese importeurs. ‘Indonesië is een grote producent, China een grote afnemer. Als beide landen zich inzetten voor 100% duurzame palmolie, hebben we een grote slag gemaakt. Ook belangrijk daarbij is de bereidheid van banken om een oplossing te vinden voor het krediettekort van kleine boeren die willen verduurzamen.’

Ter afsluiting van haar bezoek opende minister Ploumen ook een fototentoonstelling over seksueel geweld tegen vrouwen. Daar zijn afbeeldingen te zien van bekende Indonesische mannen die zich inzetten tegen geweld tegen vrouwen. Donderdagavond zal de minister in Amsterdam het EYE oranje verlichten in het kader van een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen. Dit doet zij samen met minister Bussemaker (OCW).

 

RVO – 23 november 2016: Nederland helpt Indonesië bij havenontwikkeling en kustversterking

Tekenen MoU Port of Jakarta en Port of Rotterdam

Tekenen MoU Port of Jakarta en Port of Rotterdam

 

Nederland en Indonesië intensiveren de samenwerking op het gebied van water en havenontwikkeling. De haven van Rotterdam wordt betrokken bij de havenontwikkeling in Jakarta. De haven in de miljoenenstad wordt uitgebreid met een gebied met de omvang van de Tweede Maasvlakte.

Ook gaan Nederlandse waterbouwers Indonesië helpen bij de versterking van de kust van Centraal-Java. De kust is onderhevig aan erosie waardoor veel bewoners bedreigd worden door het wassende water. Ook de voortgang van het grote project ter verbetering van de kustbescherming van Jakarta is besproken.

50 bedrijven

De diverse afspraken voor samenwerking zijn de afgelopen dagen door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en bedrijven uit de Nederlandse watersector gemaakt tijdens het handelsbezoek met minister-president Rutte aan Indonesië. Meer dan 50 bedrijven uit de water en maritieme sector zijn onder aanvoering van VNO-NCW voorzitter Hans de Boer mee gereisd naar Indonesië.

Innovatief

Minister Schultz is verheugd over afspraken die zijn gemaakt. ‘Nederland en Indonesië werken al jaren samen om de kust van dit immense land goed te beveiligen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de vervuiling van de rivieren en het tekort aan drinkwater wordt aangepakt. We hebben tijdens dit bezoek kunnen zien dat Indonesiërs enthousiast zijn over typisch Nederlandse oplossingen en graag doorgaan op de ingeslagen weg. Of het nu gaat om de grote technische oplossingen, of om oplossingen zoals ‘bouwen met de natuur’, waarbij op Midden-Java gebruik wordt gemaakt van natuurlijke technieken om het mangrovebos, dat de kust versterkt, terug te laten keren. Met dit soort innovatieve manieren van werken laten we zien wat we in huis hebben. De watersector heeft weer een mooi visitekaartje achter gelaten.”

Investeren in de relatie

Ook Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW en zakelijk missieleider is tevreden: “We investeren al langere tijd in een steeds hechtere samenwerking op het terrein van water en havens met de centrale regering. Met de stappen die nu concreet gezet worden zie je dat dit zich geleidelijk uitbetaalt. Maar ook investeren in de regio is belangrijk, want daar wordt geïnvesteerd. Daarom bezochten we vandaag ook de gouverneur van Midden-Java waar ze veel problemen hebben met de kustverdediging. Ik merk dat we een sterke uitgangspositie als Nederland hebben, maar alleen door continu in de relatie met Indonesië te blijven investeren en te blijven terugkeren krijg je hier echt vaste voet aan de grond. Vandaag zijn weer veelbelovende stappen gezet om de relatie verder te verstevigen.”

Haven van Rotterdam timmert aan de weg

De haven van Rotterdam zal in Jakarta een rol krijgen bij de aanleg en de exploitatie van de nieuwe te ontwikkelen haven naar model van de Tweede Maasvlakte. De afspraak vloeit voort uit eerdere gesprekken en afspraken van begin dit jaar waarbij de Indonesiërs aangaven de relatie op havengebied te willen intensiveren vanwege de Nederlandse kennis.

Kustversterking Jakarta

Tijdens het bezoek sprak minister Schultz met verschillende Indonesische ministers over de voortgang van het grote project voor de kustversterking van Jakarta. Door de grondwateronttrekking daalt de bodem van de stad met 15 cm per jaar (in Nederland is dat 15 cm per honderd jaar). Zonder maatregelen tegen overstromingen worden op korte termijn vier tot vijf miljoen mensen in Noord-Jakarta bedreigd. De Nederlandse overheid en bedrijven adviseren over de aanpak. De eerste maatregelen worden al genomen. Het gaat dan om het stopzetten van grondwateronttrekking en de versterking van de huidige zeewering. Op termijn voorzien de plannen in de aanleg van een ‘seawall’ van het formaat Afsluitdijk. Hierdoor wordt het mogelijk om het overtollige water van de rivieren voor de kust in reservoirs op te vangen. Om te voorkomen dat het water in die reservoirs vervuild raakt moeten de rivieren in de stad een grote schoonmaak ondergaan.

Andere waterprojecten

Tijdens een bezoek aan centraal Java vandaag stonden verschillende lopende waterprojecten centraal. In de stad Semarang werd een gemaal in de Banger polder officieel in gebruik genomen. Dit gemaal, dat met hulp van Nederlandse waterschappen tot stand is gekomen, zorgt er voor dat 84.000 mensen droge voeten houden in een gebied dat voorheen heel vaak blank stond.
Diverse deelnemende waterbedrijven deden goede zaken tijdens de handelsmissie. Zo heeft het Drentse familiebedrijf Engeldot-water in Jakarta een opdracht in de wacht gesleept om van rivierwater en afvalwater drinkwater te maken. Er komt in de stad een installatie van het Nederlandse bedrijf waarmee per seconde 1000 liter vervuild water gezuiverd kan worden.

 

 

RVO – 22 november 2016: Haal de Indonesische noodles uit de plastic soep

 

 

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu, VNO-NCW en Friesland Campina hebben afspraken gemaakt met de Indonesische Kamer van Koophandel en het bedrijfsleven om het gebruik van eenmalige wegwerpverpakkingen van bijvoorbeeld noodles, chocola of koffie aan te pakken. Deze zogenoemde single use packages leiden tot nog meer zwerfvuil op straat en in zee (plastic soep). Een groot probleem in Indonesië, dat nu de een na grootste plasticvervuiler ter wereld is.

Staatssecretaris Dijksma: “De milieubelastende wegwerpzakjes om noodles en chocola te verpakken vormen een complexe puzzel, want het is van groot belang om de toegang tot deze producten te behouden voor mensen met een laag inkomen. Nederlandse bedrijven zijn bij uitstek goed in het verzinnen van creatieve en tegelijk betaalbare oplossingen om zwerfvuil door verpakkingen te bestrijden.”

‘It’s crucial to raise people’s awareness and teach everyone about the environment. That’s where the solution starts. Also for a problem like too much waste.
We need to change our throwaway mentality. We need to raise awareness – in companies, shops and schools. That’s why I’m so impressed by the Green School’s project Bye Bye Plastic Bags’. Dit zei minister voor Milieu- Sharon Dijksma op 24 november tijdens haar bezoek aan de Bali Green School. Leerlingen van deze school hebben een project gestart – ‘Bye Bye Plastic Bags’ – dat een bijdrage moet leveren aan het voorkomen van plastic afval op het eiland Bali.Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW: “Innovatieve oplossingen kunnen hier het milieu en de bevolking helpen. Daarnaast kunnen we bewezen oplossingen straks exporteren naar andere landen waar ze ook kampen met veel plastic verpakkingen en de bijbehorende problemen met zwerfafval.”

Plastic soep

Eenmalige verpakkingen of single use packages zijn door voedselleveranciers ontwikkeld om betaalbare producten op de markt te brengen. Mensen kunnen door de lage prijs van verpakkingen toch nog shampoo, wasmiddel, noodles en koffie kopen, alleen dan in hele kleine hoeveelheden. Tegelijk komen veel van deze verpakkingen op straat en in het water terecht. Plastic soep – verklontering van plastic afval in oceanen en rivieren- levert volgens de VN een jaarlijkse kostenpost op van 13 miljard dollar.

Aanpak zwerfvuil

Kadin (KvK Indonesië), het Indonesisch bedrijfsleven, de Nederlandse overheid, VNO-NCW en Friesland Campina gaan samenwerken om zwerfvuil op straat en in het water tegen te gaan. De kennis en ervaring van het Nederlandse bedrijfsleven wordt gebruikt voor een betere inzameling van single use producten. Ook zal worden nagedacht over de inzet van meer afbreekbaar materiaal en grotere verpakkingen, allemaal zonder de toegang tot deze producten voor mensen met een laag inkomen te verliezen. Tegelijkertijd willen Nederland en Indonesië ook werken aan het vergroten van de bewustwording over de gevaren van milieuvervuiling door het weggooien van plastic afval.

De betrokken partners zijn: Indonesië / Nederland / KADIN / VNO-NCW / Friesland Campina / Technische Universiteit van Bandung / TNO / TU Delft / CLICK NL / Indonesia Waste Platform

 

RVO – 21 november 2016: Nederland recyclet kennis voor kleinere afvalberg Indonesië

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) bezoekt morgen Bantar Gebang, de grootste afvalberg van Zuid-Oost Azië, nabij Jakarta. Het werkbezoek is onderdeel van een handels- en klimaatmissie van het kabinet naar Indonesië. Afval draagt voor een groot deel bij aan het klimaatprobleem in Indonesië. Dertig procent van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door afval. Bantar Gebang zorgt jaarlijks voor de productie van 25.000 ton methaan, wat overeenkomt met de uitstoot van 100.000 auto’s. Nederlandse bedrijven gaan onder meer experts leveren aan Indonesië, om het proces van sorteren, verzamelen en hergebruik van afval te verbeteren.

Koning afvalverwerking

Dijksma: “Nederland is Koning Afvalverwerking. Afval is een mega veroorzaker van broeikasgassen en onze bedrijven bieden graag hun diensten aan om op dit klimaatprobleem te helpen oplossen. Afval is namelijk ook business.”

Handelsovereenkomst

Staatssecretaris Dijksma en haar Indonesische collega Siti Nurbaya Bakar sluiten woensdag in het presidentieel paleis een overeenkomst over een grootschalige samenwerking op het gebied van afvalverwerking, circulaire economie en het tegengaan van klimaatverandering.

bezoekplaatsen-handelsmissie

Tags: